Koszyk

Informacja o administratorze danych osobowych - megismeble.pl

Dotycząca przetwarzania danych osobowych w postaci adresu e-mail w związku z zapisaniem się do Newslettera megismeble.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest firma Megi’s Concept, ul. Wąwozowa 2/58, 02-796 Warszawa. 
 2. W sprawach związanych z niniejszym przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem e-mail: kontakt@megismeble.pl lub pod adresem korespondencyjnym: Megi’s Concept ul. Warszawska 22, 05-500 Piaseczno 
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach informacyjnych o promocjach, rabatach itp. 
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną w postaci wysyłania na wskazany przez Państwa adres e-mail na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. 
 5. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych skutkować będzie usunięciem Państwa adresu e-mail z naszej bazy oraz niewysyłaniem informacji. 
 6. Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych – adresu e-mail, mogą być podmioty, które świadczą usługi serwisowe związane z zapewnieniem prawidłowego działania sieci INTERNET, osoby odpowiedzialne za obsługę strony. 
 7. Dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na jego przetwarzanie. 
 8. Pana/Pani* danych osobowych firma nie zamierza przekazywać do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. 
 9. Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi RODO. 
 10. Przysługuje Pani/Panu* prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 11. Dane osobowe przetwarzane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
 12. Przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.