Koszyk

Zwroty - odstąpienie od umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Regulaminie sklepu.
  2. Klient dostarcza otrzymany towar do sprzedawcy na własny koszt.
  3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
    • Pisemnie na adres: ul. Warszawska 22, 05-500 Piaseczno woj. mazowieckie;
    • Elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@megismeble.pl.


Niezbędne informacje i dane do odstąpienia od umowy:

Adresat: Megis Concept

ul. Warszawska 22,

05-500 Piaseczno woj. mazowieckie

megismeble.pl

reklamacje@megismeble.pl

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy kupna / dostawy następujących przedmiotów …………
Data zawarcia umowy lub odbioru przedmiotu zamówienia
Imię i nazwisko (Klienta zawierającego umowę kupna)
Adres Klienta na który był dostarczany zakupiony towar.
Data i Podpis Klienta

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Warszawska 22, 05-500 Piaseczno woj. mazowieckie.

Koszty zwrotu pokrywa zwracający.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.